دگرگونى هاى الهى در گرو دگرگونى هاى مردم
توسط : jadval
دگرگونى هاى الهى در گرو دگرگونى هاى مردم

خداوند سبحان مى فرماید: ان الله لایغیر مابقوم حتى یغیروا ما باءنفسهم ؛  خدا چیزى را كه از آن مردمى است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.

جمعه 21/10/1386 - 7:36
پسندیدم 0
UserName