گریه بر گریه
توسط : mahmoodnzr
 

به نام عاشق ترین معشوق

بر تو می گریم،نه به خاطر تشنه لب شهید شدنت،نه به خاطر سر از تن نورانی جدا کردنت،نه به خاطر به خون خویش تپیدنت و نه به خاطر آن مصیبتهایی که اشکهای غریزی را جاری می سازند،بلکه به خاطر اشکهایی که می ریزم بی ذره ای شناختنت ،به خاطر سستی و لنگی ام در راه پوییدنت ،قدمهایی که برمی دارم بی نظر به راه پیمودنت.به خاطر نجوییدنت،نپوییدنت،نبوییدنت، نشنیدنت و ندیدنت ندیدنت ندیدنت...

یا حسین توفیق و لیاقت شناخت و محبت و دوستی ات را به این در راه مانده معرفتت عنایت فرما.  

التماس دعا(همه برای هم)

جمعه 21/10/1386 - 4:22
پسندیدم 0
UserName