به اندیشیدن بیندیشیم
توسط : mahmoodnzr
 

حرف های دیجیتالی

اگر مطلبی را یک دقیقه تایپ می کنید،حداقل یک دقیقه درباره آن فکر کنید.

اگر می خواهید چیزی را در دیگران سرچ کنید،ابتدا آن را در خودتان جستجو کنید.

جمعه 21/10/1386 - 4:5
پسندیدم 0
UserName