ارزو بر جوانان عیب نیست
توسط : asal_flower

دوست دارم ابر باشم بر سر و رویت ببارم . دوست دارم اشک باشم روی گونه هایت بریزم  دوست دارم پرنده باشم بپرم ودوست دارم انقدر پول داشتم تا همه رو سیر می کردم تا همه رو به ارزوشون می رسوندم ولی من یک فطره اشکی بیش نیستم  دل خوشم به این که اسمان مال من است.

جمعه 21/10/1386 - 2:28
پسندیدم 0
UserName