مراتب سیر و سلوك عزادار
توسط : covert

عزاداران، همانند مؤمنان دارای درجات و مراتب مختلفی هستند كه هر مرتبه، درجه و جایگاه عزادار را در نظام انسانیت و در نزد خداوند و نیز میزان قرب او را به سیّدالشهدا (ع) نشان می دهد.البته تمامی درجات عزاداری دارای اجر و ثواب الهی است و هر مرتبه خیر و ثوابی را نصیب عزادار می كند.مراتب سیر و سلوك عزادار عبارتند از:

مرتبه دوم عزاداری
مرتبه سوم عزاداری
مرتبه چهارم عزاداری
مرتبه اول عزاداری

 

مرتبه پنجم عزاداری

بر گرفته از كتاب عزادار حقیقی ، اثر: محمد شجاعی

جمعه 21/10/1386 - 0:55
پسندیدم 0
UserName