درس آزادى
توسط : covert

درس آزادى به دنیا داد رفتار حسین

                               بذر همت در جهان افشاند، افكار حسین

گر ندارى دین به عالم،لااقل آزاده باش

                                این كلام نغز مى باشد ز گفتار حسین

مرگ با عزت زعیش در مذلت بهتر است

                               نغمه اى مى باشد از لعل دربار حسین

منبع:حسین پیشواى انسانها،ص 70(شعر از فضل الله صلواتى).

 

جمعه 21/10/1386 - 0:41
پسندیدم 0
UserName