تفسیر خجسته
توسط : covert

شوریده سری كه شرح ایمان می كرد   هفتاد و دو فصل سرخ عنوان می كرد

با نای بریده نیز بر منبر نی                 تفسیر خجسته ای ز قرآن می كرد

 

سید حسن حسینی

پنج شنبه 20/10/1386 - 23:56
پسندیدم 0
UserName