عاشقی را...
توسط : covert

عاشقی را جگری می باید              احتمال خطری می باید

نتوان رفت در این ره با پای         عشق را بال و پری می باید

تو نئی مرد چنین دریایی             رند شوریده سری می باید

هست هر قافله را سالاری     هر كجا پاست، سری می باید

ناز پروردْ كجا، عشق كجا؟     عشق را شور و شری می باید

پنج شنبه 20/10/1386 - 23:52
پسندیدم 0
UserName