مقتدا
توسط : covert

عالم همه خاك كربلا بایدمان                   پیوسته به لب خدا خدا بایدمان

تا پاك شود زمین ز ابنای یزید                     همواره حسین مقتدا بایدمان

  سید حسن حسینی

پنج شنبه 20/10/1386 - 23:47
پسندیدم 0
UserName