كجایید زیارت كنندگان حسین ابن علی(ع) ؟

امام صادق(ع) فرمودند:

چون روز قیامت فرا رسد، منادی ندا كند كه كجایید زیارت كنندگان حسین ابن علی(ع)

پنج شنبه 20/10/1386 - 22:34
پسندیدم 0
UserName