شأن آیت الکرسی

در كتاب مفاتیح الجنان نقل شده است:

پیامبر اكرم(ص) فرمود:

هركس آیت الكرسی را بعد از هر نماز واجب بخواند، نمازش مورد قبول است ودر امان خدا می باشد و خداوند او را از بلا یا گناه نگه می دارد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 22:30
پسندیدم 0
UserName