ماه حرام
توسط : ebrahimi1
یسئلونك عن الشهر الحرام قتال فیه ، قل قتال فیه كبیر و صد عن سبیل الله و كفر و به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اكبر عند الله ، و الفتنه اكبر من القتل ...
(اى محمد) از تو درباره جنگ در ماه حرام پرسش مى كنند، در پاسخ آنان بگو: جنگ و درگیرى در این ماه ، (گناهى ) بزرگ و بازدارنده از راه خدا و موجب كفر به (نعمت هاى ) خدا و مسجدالحرام است . (ولى ) اخراج اهالى (مسلمان ) این شهر، در نزد خدا گناهش بزرگتر است و دسیسه كردن (مشركان از جهت گناه بزرگتر از قتل است .
این آیه ، به صراحت تمام حرمت ماه حرام را بیان كرده است و واجب الاحترام بودن آن را به همه انسان ها گوش فرموده است .
از سیاق آیه دانسته مى شود كه كافران و مشركان قریش نیز براى ماه هاى حرام ، احترام ویژه اى قائل بوده و جنگ و درگیرى را در آن ها ناروا مى شمردند.
شاءن نزول این آیه درباره دسته اى از مسلمانان به فرماندهى عبدالله بن جحش اسدى است كه براى ردیابى و تعقیب كاروانى از قریش ، مرتكب كشتن یكى از مشركان در ماه حرام شدند.
ماجرا از این قرار بود كه دو ماه پیش از جنگ بدر، یك دسته هفت نفرى از مسلمانان براى تعقیب كاروانى از مشركان كه از شام عازم مكه بود، از سوى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم ماءموریت یافتند.
آنان ، كاروان را یافته و پنداشته بودند كه در روزهاى آخر جمادى الآخر بسر مى برند و هنوز ماه رجب كه یكى از ماه هاى حرام است ، فرا نرسیده است .
به همین جهت با مشركان درگیر شده و در این میان ، یك تن از مشركان به نام عمرو بن حضرمى كشته و دو نفر دیگر به نام هاى حكم بن كیسان و عبد الله بن مغیره ، اسیر شدند و یكى از آنان به نام مغیرة بن عثمان ، از چنگ مسلمانان گریخت و این خبر ناگوار را به مشركان مكه رسانید.
جنگجویان مسلمان ، اسیران و غنایم را به مدینه منتقل كرده و ماجرا را به عرض پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم رسانیدند. پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم از كردار آنان ناراحت شد و آنان را نكوهش كرد و فرمود: به خدا سوگند من شما را امر به جنگ با آنان نكرده بودم .
جنگجویان چون ناخرسندى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم را دیدند، از كرده خود پشیمان شدند.
مشركان ، این حادثه را دست آویزى قرار داده و پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم و مسلمانان را متهم به حرمت شكنى ماه حرام نمودند.
آنان ، پیكى به نزد رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم در مدینه اعزام كرده و به صورت اعتراض و انتقاد به آن حضرت گفتند: آیا در ماه حرام ، جنگ و نبرد جایز است ؟
در پاسخ آنان ، نازل شد و جواب آنان را به روشنى بیان كرد.
خداوند متعال به آنان پاسخ داد كه جنگ در این ماه حرام است ولى شما نیز حرمت شكنى كرده و اهالى مكه را به جرم مسلمانى از خانه و شهرشان كه براى همه باید محل امن و آسایش باشد، اخراج نمودید. گناه دسیسه هاى شما بزرگتر و بیشتر است از كشته شدن یك نفر مشرك به طور اشتباهى در نبرد با مسلمانان .
پنج شنبه 20/10/1386 - 22:26
پسندیدم 0
UserName