ماه
توسط : ebrahimi1

- فسیحوا فى الارض اربعة اشهر و اعلموا انكم غیر معجزى الله و ان الله مخزى الكافرین .
چهار ماه (به دور از جنگ و خون ریزى ) در زمین سیر و سیاحت كنید (و مراسم حج خود را به راحتى به جاى آورید) و بدانید كه شماها نمى توانید بازدارنده از خواست خدا باشید و به درستى كه خداوند متعال ، كافران را خوار مى كند.
در این آیه ، خداوند سبحان مردم را در استفاده بهینه از ماه هاى حرام ، از جمله سیر و سیاحت ، زیارت و انجام مراسم حج فرا خواند و آنان را به این امر تشویق كرده است و یادآورى نمود كه اگر بدخواهان و كافران بخواهند این آزادى را از مردم بگیرند، از سوى خداوند متعال به خوارى و نابودى مبتلا مى گردند.

پنج شنبه 20/10/1386 - 22:24
پسندیدم 0
UserName