چند دقیقه............چند خنده
توسط : 2659649

معلم:انواع دندان ها را اسم ببر

-اولی اش را بگویید

-آسیا

-یادم افتاد-آسیا آفریقا اروپا

دکتر به بیماری که در حال رفتن به اتاق عمل بود گفت همراه دارید

-دارم ولی خاموش است.

 

 

پنج شنبه 20/10/1386 - 21:50
پسندیدم 0
UserName