کلام ناب حسین(ع)

از نشانه های دانا، نقّادی(و بررسی) گفتار خود؛ و آگاهی او از حقایق فنون رأی(و نظر) است.

پنج شنبه 20/10/1386 - 21:43
پسندیدم 0
UserName