کلام ناب حسین(ع)

خداوند قائم ما را از پس پرده غیبت برون می آورد؛ و آنگاه او از ستمگران انتقام می گیرد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 21:12
پسندیدم 0
UserName