شاد باید بود
توسط : ghasedak61
 

شب عمیق است

                  و روز از آن هم عمیق تر

غم عمیق است

                  و شادی از آن هم عمیق تر

پنج شنبه 20/10/1386 - 20:56
پسندیدم 0
UserName