کلام ناب حسین(ع)

آنگاه كه برپا دارنده عدالت(امام مهدی علیه السلام) قیام كند، عدالتش نیكوكار و بدكار را فرا گیرد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 20:34
پسندیدم 0
UserName