کلام ناب حسین(ع)

من كشته اشكم؛ هر مؤ منی مرا یاد كند، اشكش روان گردد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 20:29
پسندیدم 0
UserName