کلام ناب حسین(ع)

هیچ كس روز قیامت در امان نیست؛ مگر آنكه در دنیا ترس خدا را در دل داشته است.

پنج شنبه 20/10/1386 - 20:25
پسندیدم 0
UserName