کلام ناب حسین(ع)

نیاز و حاجت خود را به كسی اظهار نكن مگر به یكی از این سه نفر:

دیندار

جوانمرد

باشرافت.

پنج شنبه 20/10/1386 - 20:23
پسندیدم 0
UserName