کلام ناب حسین(ع)

گریستن چشم و بیمناكی قلب از خداوند، لطفی از الطاف خداست.

پنج شنبه 20/10/1386 - 20:12
پسندیدم 0
UserName