کلام ناب حسین(ع)

دو چیز است كه ارزش آن شناخته نمی شود، مگر وقتی كه گم شود. یكی جوانی و دیگری تندرستی.

پنج شنبه 20/10/1386 - 20:9
پسندیدم 0
UserName