کلام ناب حسین(ع)

كسی كه اندوه مؤمن را برطرف می سازد، خداوند غمهای دنیا و آخرتش را برطرف می سازد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 20:7
پسندیدم 0
UserName