اشک های غریزی
توسط : mahmoodnzr

  به نام تنها دلیل زندگی 

حکمت 278:ارزش تداوم کار

کار اندکی که ادامه یابد از کار بسیاری که از آن به ستوه آیی  امیدوارکننده تر است.                                  

پنج شنبه 20/10/1386 - 18:8
پسندیدم 0
UserName