انتقام یا بخشش
توسط : mahmoodnzr

  به نام بخشنده ی بخشاینده 

  حکمت 341 :روز انتقام گرفتن از ظالم،سخت تر از ستمکاری بر مظلوم است.                                     

                                                         

پنج شنبه 20/10/1386 - 18:7
پسندیدم 0
UserName