كسانی كه. . . .
توسط : parandeh2

كسانی كه بد را پسندیده اند/../ندانم ز نیكی چه بد دیده اند./زهره/parandeh2/

پنج شنبه 20/10/1386 - 16:35
پسندیدم 0
UserName