بخت و دولت . . . ؟
توسط : parandeh2

بخت و دولت به كاردانی نیست/جز به تایید آسمانی نیست/زهره/parandeh2/

پنج شنبه 20/10/1386 - 16:31
پسندیدم 0
UserName