چون آهویی كه. . . . !
توسط : parandeh2

چون آهویی كه مشك به نافه دارد و از جنگلی به جنگلی سرگردان است تو كه خدا را در قلب خویش داری چرا در وادی خواسته ها و رنج ها سرگردانی ؟ ؟/زهره/parandeh2/

پنج شنبه 20/10/1386 - 16:14
پسندیدم 0
UserName