ندای خدا. . . . ؟
توسط : parandeh2

ندای خدا را شنیدم كه می گفت:دركجا به جستجوی من هستی؟من نه در معبدم و نه در مسجد.نه در آداب و تشریفات حضور دارم و نه در زیارتگاه ها.اگر عابد راستین هستی مرا در همه جا خواهی دید./زهره/parandeh2/

پنج شنبه 20/10/1386 - 16:10
پسندیدم 0
UserName