بالا بردن سرعت مودم
توسط : abolfazl20000

برای بالا بردن سرعت مودم به این شکل عمل کنید:
۱- به Control panel ویندوز بروید
۲- بر روی آیکون Phone and Modem Option دبل کلیک کنید
۳- بر روی تب Modems کلیک کنید
۴- بر روی Properties کلیک کنید
۵- بر روی تب Advanced کلیک کنید
۶- در قسمت Extra Setting یکی از کدهای زیر را تایپ کنید

AT&FX
AT&F
AT&F۱&W^M
AT&FS=S۱۰
S۳۸=۱
AT&D۲&C۱X۴V۱Q۰S۷=۷۰W۱N۳&Q۵&K۳S۳۸=۰

پنج شنبه 20/10/1386 - 15:37
پسندیدم 0
UserName