آیینه ای از نور و حضور
توسط : omid605
آن چه مرا از میان زیارات گوناگون شیفته خود ساخته است، زیارتی است از فرزند او؛ قائمی به پاناخاسته و منتظری آشفته كه هر صبح و شام بر او خون می 
گرید و پایان اندوهش را در ظهور می جوید. آن چنان زیارتی كه علامه گرانپایه، مجلسی(ره) آن را به نقل از چندین نفر از بزرگوارترین فقهای شیعه در كتاب
ارزشمندش بحارالأنوار آورده است.1 و در پایان پس از نقل سخن مؤلف المزار الكبیر، مبنی بر خروج این زیارت از ناحیه مقدسه امام عصر(ع) می نویسد:
و ظهر أنّ هذه الزیاره منقوله مرویّه.
روشن و آشكار است كه این زیارت دارنده سند روایتی و نقل از امام معصوم است.2
باری، پیش از ورود، این نكته بایسته یادآوری است كه این گنج معنوی و دریای خروشان معرفت، عرصه غواصانی خبره و چیره دست است كه با نگاه تیزخویش،
عیار سخن را باز شناسند و آن را با صیقل معرفت خویش شفاف سازند. این جاست كه جای دارد دست استدعا به پیشگاه حقیقت یابان خبره دراز نماییم و پاسدار
حضور و ورود مؤثر ایشان در این وادی شویم كه این عرصه ساحتی است بس غریب، شگرف، شریف و شایسته توجه. از این رو با بلم ادراكمان و یاری جستن از
ستارگان درخشان قرآن، سیره و حدیث بر این اقیانوس معنا شناور می شویم تا شاید به قدر وسع خویش از عهده تكلیف برآییم كه:
لا یكلّف الله نفساً إلاّ وسعها.3
پنج شنبه 20/10/1386 - 15:35
پسندیدم 0
UserName