‌عقل وعشق
توسط : mandegary

عقل می گوید بمان و عشق می گوید برو... واین هر دو، ‌عقل وعشق را، خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود.

شهید آوینی

سلام بر حسین (ع )

پنج شنبه 20/10/1386 - 15:6
پسندیدم 0
UserName