سلطنت
توسط : staerh

اگر سلطنت بلد نباشیم سلطنت نمی كنیم ...اگر زندگی بلد نباشیم زندگی نمی كنیم ...اما اگر دوست داشتن رو بلد نباشیم به خاطر تو یاد می گیرم

پنج شنبه 20/10/1386 - 14:55
پسندیدم 0
UserName