آری،پس از هر سختی گشایشیست
توسط : mahmoodnzr

 

حکمت 351:امیدواری در سختی ها

چون سختی ها به نهایت رسید،گشایش پدید آید،و آن هنگام که حلقه های بلا تنگ گردد،آسایش پدید آید.                         

(در ناامیدی بسی امید است****پایان شب سیه سپید است)

التماس دعا(همه برای هم)

پنج شنبه 20/10/1386 - 14:47
پسندیدم 0
UserName