خاک گلدون
توسط : m66

همیشه واسه گلی خاک گلدون باش که اگه به آسمون هم رسید یادش باشه ریشش کجاست !

پنج شنبه 20/10/1386 - 14:45
پسندیدم 0
UserName