حافظ
توسط : m66

فكر بلبل همه آن است كه گل شد یارش   

                            گل در اندیشه كه چون عشوه كند در كارش

         حافظ
پنج شنبه 20/10/1386 - 14:43
پسندیدم 0
UserName