استادیوم ( 1 )
توسط : m66

استادیوم ( 1 )

 

حضور گشده ی صد هزار آدم گم

حضور وحشی رنگ

طنین نعره ی مسلول و خنده ی مسموم

یكی به عربده گفت :

درود بر آبی !

به هر كجا كه روی رنگ آسمان آبی است

به طعنه گفت كسی با غرور و بی تابی :

ولی نبود آبی

میانِ هیچ رگی خونِ هیچ كس هرگز

درود بر قرمز !

فضای ساده و سبز زمین آزادی

در انفجار صدای ترقه ها ، در دود

90 دقیقه كدورت

90 دقیقه كبود

در آستانه ی در

غریب و غمزده طفلی كنار وزنه ی پیر

به فكر سنجش وزن هزار ناموزون

و پیرمردی گنگ

تكیده

          تشنه

                      به دنبال لقمه ای روزی

كدام استقلال ؟!

كدام پیروزی ؟!

 

مرتضی امیری اسفندقه

پنج شنبه 20/10/1386 - 14:42
پسندیدم 0
UserName