احمد شاملو
توسط : m66

احمد شاملو      :

 

اگر عشق نیست

هیچ آدمیزاده ای را

تابِ سفری این چنین نیست

و با این همه قلبِ

                 در به در

                                                   از یاد مبر ،  

كه ما ، من و تو

عشق رارعایت كرده ایم

كه ما ، من و تو

انسان را رعایت كرده ایم

خود اگر شاهكار خدا بود . . . یا نبود !!!

پنج شنبه 20/10/1386 - 14:37
پسندیدم 0
UserName