هدفش نماز بود
توسط : سیدحسنی

 هدفش معلوم بود نماز آری او برای نماز رفت کسی که نماز را بزرگ میشمارد همیشه جلوی ظلم می ایستد آزاد هست و بس هیچ گاه صدای مظلومی را بدون پاسخ نمیگذارد هیچ گاه مرتکب گناه نمی شود هیچ گاه مرتکب ظلم نمیشود ایثار گر است و آزاد یکتا پرست و این همان قیام امام حسین(ع) است هدفش برپایی نماز بود چون نماز صفت های ایثار و ظلم ستیزی و تقوا و ایمان و.... را در ما زنده میکند چه خوبه تو این ایام نمازمون رو سر وقت و با عشق به خدای بزرگ بخوانیم عشقی که در روز عاشورا به حد والای خود رسید افتخار میکنیم شیعه هستیم و مرید مولا هستیم

یاحسین

پنج شنبه 20/10/1386 - 13:56
پسندیدم 0
UserName