سلام بر محرم
توسط : ekhlass

سلام بر محرم كه ماه وصال است و قیام.

سلام بر حسین (ع) كه مظهر عشق است و ایثار.

سلام بر كربلا ، كه میعاد گاه عشق است و رسالت.

آن روز كه در آن سرزمین رقم می زدند كلام عشق را ، من دیدم حسین را كه بر لب كلام قران داشت و بر دست ، باری از رسالت و در چشم ، خشمی بر جهالت . 

آن روز حسین بر سینه می فشرد اكبر را ،وبه  بوسه نوازش می كرد چشمان عباس راكه خجالت می داد ایثار و عشق را. 

پنج شنبه 20/10/1386 - 12:56
پسندیدم 0
UserName