کاروانی خارج از مکه
توسط : ssm
 

همه در مکه جمع و کاروانی خارج از مکه

ره صحرا گرفته کیست این عزم کجا دارد

امیر کاروان فرزند زهرا با جوانانش

برای حج خون عزم دیار کربلا دارد

منا ارزانی حجاج زیرا یوسف زهرا

منایی خوبتر از دامن سرخ منا دارد

حسین ابن علی حجی رود یاران که در این حج

چهل منزل به نوک نیزه ها سعی و صفا دارد.

التماس دعای فراوان

پنج شنبه 20/10/1386 - 12:32
پسندیدم 0
UserName