سالار شهیدان
توسط : hosein9831
 

برترین بهشتیان
گر چه نوع فضایل سبطین حسن و حسین مشترك است و در كتاب امام حسن علیه السلام لگوى زندگى بسیارى از این عنوان تحقیق شده است ، لیكن دریغ است كه این فضیلت هاى برجسته كه آنان را مهتر و برترین همگان معرفى مى نمایند در كتاب مربوط به امام همام نیاید.
بهشتیان همه پاك و همه در سن جوانى هستند. همان گونه كه افراد آلوده به بهشت راه ندارند، درهاى بهشت به رخ پیران نیز گشوده نخواهد شد.
بهشت منزلگاه پاكان الهى است ، و بهشتان در جوار حق مى آرمند، الى ربك یومئذ المستقر. و تا انسان پاك و مطهر نگردد به جوار حق و بهشت برین راه نمى یابد.
تا انسان اندك آلودگى دارد به وادى پاكان راهش نمى دهند. انسان باید در تلاش كند خود را به رفتارهاى الاینده آلوده نكند و اگر در دامن وى اندكى آلودگى فراهم شد، باید فورا با اب زلال توبه شستشو دهد. و اگر نداد از راه دیگر مانند شفاعت و... و اگر نشد با عذاب و احیانا سوزاندن آلودگى پاك مى شود. در حال جان دادن ، در شب اول قبر، در عالم برزخ در عالم قیامت ، اگر تمام این مراحل طى شد و هنوز آلودگى باقى باشد، در جهنم كه از مظاهر و نعمت هاى الهى است ، شستشو داده مى شود، و آلودگى ها پاك و زدوده مى گردد، تا به بهشت راه پیدا مى كند.
از این بخش نتیجه فراهم است كه بهشت جاى پاكان است . و نیز بر اساس ‍ رهنمودهاى وحیانى چون بهشت مكانى است كه انواع تلذذ و كامیابى ها به بهترین شیوه در آنجا فراهم است و چون بهترین مرحله لذت جویى و كامیابى دوران جوانى است ، بهشتیان همه جوان خواهند بود و در آنجا كسى نه پیر وارد مى شود و نه در بهشت فرسودگى و پیرى راه پیدا مى كند. دلیل هاى این ادعا در جاى دیگر آورده شده و تكرار نمى گردد.
بر این اساس بهشتیان همه جوانند. و حسین همانند برادرش حسن سید و سالار و برتر و مهتر جوآنان بهشت است یعنى سید و سالار همه بهشتیان است ، كه الحسن و الحسین سید اشباب اهل الجنه .

پنج شنبه 20/10/1386 - 12:28
پسندیدم 0
UserName