امام حسین(ع
توسط : ebrahimi1
 

امام حسین علیه السلام همتاى قرآن

 
ارزشمندترین سند در اندیشه و رفتار قرآن كلام زیباى خداست ، كه از هر خطر مصون مانده و مى ماند. قرآن منبع اندیشه و معارف و حیانى است كه معیار اندیشه و رفتار صحیح در همه عرصه ها مى باشد. تمام اندیشه ها و رفتارها در ارزیابى باید با این محك سنجیده شوند، كه در صورت نا ساز وارى با ان ، اندیشه ، نخواهند بود.
از میان انسان ها نیز انسان هایى نیز همتاى قرآن با ویژگى هاى قرآن تجلى یافته اند، كه همانند قرآن معیار اندیشه و رفتار مى باشند.
انگیزه این انتخاب ، شاید این باشد كه بهانه ها را از دست بهانه جویان بگیرد كه نمى توان تمام شوون زندگى را همساز و هماهنگ با حقیقت وحى ساخت . خداى سبحان از میان انسان ها برخى را به عنوان معیار و الگو بر گزیده است ، كه تمام شوون زندگى را همساز و هماهنگ با حقیقت وحى ساخت . خداى سبحان از میان انسان ها برخى را به عنوان معیار و الگو برگزیده است ، كه تمام شوون زندگى اندیشه و رفتار همگون با وحى است و هیچ گونه كژ راهگى در اندیشه و رفتار آنان وجود ندارد همانند قرآن حق محض در ابعاد انسانى اند.
رسول الله (ص ) عترت خویش را عدل و همتاى قرآن معرفى نمود: انى تارك فیكم الثقلین كتاب الله عزوجل و عترتى . و منظور خود را از عترت نیز شفاف توضیح داد. من العتره ، فقال انا و الحسن و الحسین و الائمه التسعه من ولد الحسین تاسعهم مهدیم . از حضرت سوال نمودند منظور از عترت چه كسانى مى باشند، فرمودند، منظور من و حسن و حسین و نه امام از فرزندان حسین علیه السلام كه نهمین آنان مهدى آنان است مى باشد. كه حسین علیه السلام همتاى قرآن است .

 

پنج شنبه 20/10/1386 - 12:13
پسندیدم 0
UserName