امام حسین(ع
توسط : ebrahimi1
 

امام حسین علیه السلام الگوى مبارزه
اندیشه و رفتار امام حسین علیه السلام در همه ابعاد اسوه مى باشد. لیكن برخى موضع گیرى هاى امام معصوم آن مقدار شفاف و درشت مى درخشد، كه همگان را به سوى خویش فرا مى خواند. آنچه در زندگى و سیره امام حسین (ع ) بیش از همه برترى ها مى درخشد، نهضت و قیام امام در برابر طاغیان بنى امیه و حزب عثمانیه مى باشد. حزب عثمانیه كه با اساس دین چالشگرى مى نمود، از بركت قیام امام حسین علیه السلام ریشه كن شد و خطر آن از سر دین و امت اسلام بر كنار گردید.
حسین علیه السلام در راستاى مبارزه با ستمگران الگوى پایدار از خویش به یادگار نهاد و نهضتى را ساماندهى نمود كه در سخت ترین شرایط با كمترین یاران ، سترگ و مقام در برابر ظلم ایستادگى نمود. فشارهاى متراكم حزب عثمانیه نتوانست زانوهاى سترگ حسین و یارانش را خم نماید. بلكه وى با هوشمندى و مقاومت توانست نظام اهریمنى بنى امیه را با همه خشونتى كه داشت از پاى در آورده و ننگ و اسطوره تاریخ قرار دهد. و راه سرخ شهادت را سبز و پایدار هموار سازد. كه ره روان خط سرخ شهادت هماره از اندیشه و رفتار حسین رهنمودن مى شوند. درس پایدارى مى آموزند كه سالار شهیدان و سرور آزادگان الگوى پایدار از خویش به یادگار نهاد كه خود نیز فرمود این اقدام من اسوه و الگوى همگان خواهد بود، و لكم فى اسوه . كه نهضت حسینى در هر زمان در شرایط همانند، پیام رسانى مى نماید و اسوه رهروان و حسینیان مى باشد.

 

پنج شنبه 20/10/1386 - 12:9
پسندیدم 0
UserName