آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی در صورت نبودن غذا تمساح قوی همنوع ضعیفتر از خود را می خورد.

آیا میدانستی که کرمهای ابریشم در پنجاه وشش روز هشتاد و شش هزار برابر خود غذا میخورند.

آیا میدانستی که تیز پروازترین حیوانات جهان پرندگانیاند که «پرستوک» نامیده میشوند.

پرستوک دم خاردار که در آسیا زندگی میکند ، قادر است با سرعتی بیش از صد و شصت کیلومتر در ساعت پرواز کند و با بالاترین میزان سرعت یک قطار سریعالسیر رقابت کند.

آیا میدانستی که کره مریخ با سرعت 240 کیلومتر درساعت به دور خورشید میچرخد.

آیا میدانستی کوچکترین سگ جهان ، دارکیده پیترزبورگ با 600 گرم وزن می باشد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:39
پسندیدم 0
UserName