آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که در سیبری هوا به حدی سرد است که بخار دهان انسان در هوا یخ میزند و به زمین میریزد.

آیا میدانستی که رکورد گرفتن انگور با دهان که از ارتفاعی معادل صد متر پرتاب شده بود توسط پل تاویلا اهل آمریکا در سال نود و یک میلادى شکسته شد.

آیا میدانستی که هرچه از مرکز زمین فاصله بگیریم نیروی جاذبه کمتر می شود، در نتیجه وزن کاهش می یابد ، وزن فردی که در خط استوا ایستاده از وزن همین شخص در قطب شمال و جنوب کمتر است زیرا در خط استوا زمین بر آمده تر و در قطب هموارتر است .

این تفاوت وزن حدود پنج درصد است.

آیا میدانستی که ظروف پلاستیکی تقریبا پنجاه هزار سال در برابر تجزیه و فساد مقاومند.

آیا میدانستی که تقریبا 300 متر مکعب گاز هلیم میتواند یک انسان را از روی زمین بلند کند.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:37
پسندیدم 0
UserName