آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا می دانستید بزرگترین مدرسه دنیا در شهر مونتسوری هندوستان با تعداد بیست و شش هزار و سیصد و دوازده دانش آموز می باشد.

آیا میدانستی در زبان عربی ، براى کلمه شمشیر ، هشتصد و پنجاه واژه مختلف وجود دارد.

آیا میدانستی که ملکه موریانه پنجاه بار بزرگتر از جفت مذکر خود می باشد.

آیا میدانستی که حدودا" 3.

7 تریلیون ماهی در دریاها و اقیانوسها زندگی میکنند.

افراد قبیله مبوتسی از کشور زءیر کوتاه قدترین انسانهای روی زمین هستند .

قد آنها صد و سی و پنج تا صد و سی و هفت سانتیمتر است.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:34
پسندیدم 0
UserName