آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که طولانی ترین کلمه در دیکشنری آکسفورد از چهل و پنج حرف تشکیل شده است.

آیا میدانستی که رودخانه گنگ برای هندوها بسیار مقدس است و هر سال مردم زیادی برای پاک شدن و تطهیر خود را در آن می شویند ، در حالی که فاضلاب صد شهر و روستا و میلیونها تن مواد سمی و زاید کارخانه ها به طور مستقیم وارد این رودخانه می شود.

آیا میدانستی که تابلوی مونالیزا گران بهاترین اثر هنری است که تاکنون دزدیده شده است .

این تابلو در بیست و یک آگوست سال هزارونصدویازده از موزه لوور پاریس بسرقت رفت و در سال هزارونصدوسیزده در ایتالیا پیدا شد.

آیا میدانستی که قطب شمال کمترین دمای جهان را دارد .

میانگین دمای هوا در آنجا پنجاه و هشت درجه سانتیگراد زیر صفر است .

بعضی روزها حتی سردتر هم میشود.

آیا میدانستی انسان در روز بطور متوسط پانزده هزار بار پلک میزند.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:30
پسندیدم 0
UserName