آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا می دانستید که آب دریا دارای طلاست.

این مقدار در حدود چهار گرم در هر میلیون تن آب است.

آیا میدانستی که در هاواءی فقط پانزده روز در سال باران نمی بارد.

آیا میدانستی که «تایاگی» از کشور هند با داشتن موهاءی بر روی لاله گوش خود به اندازه دو متر و ده سانتیمتر دارای بلندترین موهای روی لاله گوش در جهان است.

آیا میدانستی که امروزه 88 صورت فلکی در دنیا شناخته شده و مورد قبول همه قرار گرفته است ، مثل دّب اکبر و دّب اصغر.

آیا میدانستی که بزرگترین دستبرد به بانک در سال 1976 میلادى ، در طول نا آرامی های داخلی در بیروت ، گروهی نظامی به بریتیش بانک خاور میانه حمله کردند و گاوصندوق هاءی که در هر یک بین نه تا بیست و دو میلیون دلار بود را بسرقت بردند.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:29
پسندیدم 0
UserName